O ČEM JE ODEČÍTÁNÍ

Pokusím se postupně objasnit to, co je i pro mne stále zdrojem překvapení a úžasu. Proces odečítání není tím, co je záležitostí minulosti, ale je to něco, co se týká i současnosti a i společné budoucnosti. Mohu se samozřejmě mýlit, a to je na tom velmi specifické, ale to, co přijímám pro své klienty, se týká i obecných společných sociálních a duchovních vztahů.

Proto je pro mne nesnadné o tom, co dělám, nějak jednoduše a snadno napsat. Je to práce, která se mi postupem času stala i něčím víc, než jen prací, je to mé spokojené, ale i ne moc snadné vidění světa.

Pokuste se to, co dělám, vnímat jako jakousi službu, která se nabízí pro toho, kdo je otevřený se podívat na své potíže, a i společenské a sexuální vazby, jako na něco obecného ale i osobního.

Je to pro toho, kdo se může a chce vnímat jako součást celku, ale potřebuje se zasunout na své správné a pro sebe velmi specifické místo.

Pohled skrze obecné záležitosti, které hýbou světem je osvobozující a je opravdu silně ozdravující. Putovat sám po svých smutných a i krutých životech není nic snadného ani lehce zvládnutelného, ale obecný osvobozující nadhled je možné použít i na nápravu svých soukromých a zapletených uzlů.

 Já asi už nebudu nic více rozebírat a to proto, že to, co pro každého přijmu, se nesmírně liší a je to i intimní a velmi osobní.

Ne nějak hluboce vhledově osobní, ale osobní tím, že pro každého se mi stáhne to, co on sám nejvíce potřebuje o tom, co se ve světě děje, vědět.

Nejsou to pohledy pro každého, ale jen vždy pro toho, kdo je čte. Jde o to, že poselství, jenž každý ode mne dostane, je pro něj staženo z Akášických záznamů, ale ne osobních, jen neosobních, ale pro něj nesmírně důležitých a nápomocných.

Pouze ti, kdo toto chtějí, prosím, ať se na mne obrátí a já se s nimi na to, poselství, které je pro ně nachystáno, pomalu předem i připravím.

Je to tak vždy, protože předchozí komunikace se už toho, co se pro toho, kdo o něco prosí a současně se tomu i silně otevírá, týká.

Pouze Ti, kdo toto pročtou vážně ale i s pocitem, že to, co nabízím je pro ně to pravé, ať se na mne obrátí a já moc spokojeně pomohu.