INFORMACE O KRONICE AKÁŠA

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Čtení z kroniky Akáša (též čtení z akášických záznamů neboli z Knihy Života) je zjištění příčin současných problémů v minulých životech. Na závěr čtení je požádáno o vyléčení stávající situace. Smyslem je získat informace a pochopit na vědomé úrovni důležité souvislosti. Tím současně dochází k řešení problému, úlevě, změně stávající situace.

Výsledkem je písemná zpráva, kterou obdržíte mailem. Ta obsahuje obvykle popis událostí z jednoho (výjimečně více minulých životů). Počet životů, které se při čtení ukážou, záleží na tom, jaké téma se řeší a kolik informací je třeba obdržet, aby došlo k vyřešení problému.

Součástí čtení z Akáši je také prosba o vyléčení minulých životů, které se ukázaly.Váš text začíná právě zde. 


Čtení z Akáši - pro jaká témata a otázky je vhodné a jak probíhá

Čtení z Akáši - pro jaká témata a otázky je vhodné a jak probíhá

Při čtení z Akáši hledáme příčinu současných potíží a problémů v minulých životech. Je tedy vhodné pro toho, kdo chce porozumět událostem a vztahům ve svém životě. Je to podobné, jako u hlubinné terapie, ale čtení probíhá bez osobní účasti klienta, na dálku.

Velmi důležité je stanovení tématu čtení. Ptáme se po příčinách, proto by otázky měly znít takto - proč se mi děje to a to. Např. Proč se s partnerem stále hádáme, proč se bojím výšek, proč se nemohu naučit anglicky, proč jsem stále bez peněz, proč nemohu mít děti, atd.

Čtení nás vede k tomu, abychom plně a naprosto přijali svá stínová Já - se všemi jejich negativními kvalitami, emocemi, mentálními vzorci. Protože i ony jsou nedílnou součástí naší osobnosti - našeho ega. A dokud jej nepřijmeme naprosto celé, bez odsuzování, bez popírání, tak se jej nemůžeme zbavit.

Zbavit v tom smyslu - vzít mu jeho absolutní vládu a moc nad naším životem.

Další podstatnou věcí, před tím, než se rozhodnete požádat o čtení, by měla být důvěra v toho, kdo čtení provádí a v samotný proces čtení. Pokud máte strach nebo pochybnosti, je dobré nespěchat nebo se případně rozhodnout pro jiný druh terapie.

Důvěra je důležitá, protože mi vlastně otevírá dveře do Vaší minulosti. Aby bylo co nejpravděpodobnější, že najdu pravou příčinu potíží, musím do Vašich minulých inkarnací vstupovat jako vítaný host a ne jako nepřítel ☺. Z toho důvodu také nemohu dělat čtení pro někoho, kdo o tom neví - třeba na objednávku rodinného příslušníka nebo přítele - to by pak nebyla terapie, ale černá magie...

Při čtení řeším vždy jen jedno téma a většinou se mi také ukazuje jen jedna příčinná událost, málokdy více. Událostí, kdy opakujeme stejné "chyby" bývá často mnohem víc než jedna, ale snažím se najít počátek, kdy určitý negativní program nebo blok vznikly...

Někdy je také třeba k vyřešení jednoho tématu udělat více čtení, protože může mít více rozdílných příčin. Například nedostatek peněz může mít důvod, že se nemáme rádi, že máme nějaký "program chudoby" ve vztahu s naším partnerem, že pro nás peníze znamenají ztrátu svobody a navíc můžeme mít strach ze závisti druhých lidí...

Můžeme také kombinovat čtení s jinými terapiemi - čištění SRT, hlubinná terapie, esence, atd.

Na čtení se není třeba nijak zvlášť připravovat, ale pokud máte možnost být v určené době v klidu, je to určitě dobré. Vnímání změn energií a uvolňování emocí je velmi individuální. Někdo vnímá pocity chladu, tlaku, závrati, slabosti, atd. třeba už před čtením, někdo v jeho průběhu, jiní zas až po přečtení zprávy. Ale nevadí, když někdo necítí nic. Každý jsme jedinečný ve svém osudu i ve způsobu, jak se léčíme a uzdravujeme.

Někdy při "rychlém" čištění může dojít k projevům "chřipkových" stavů - teplota, rýma, pocení. Může se i objevit vyrážka, průjem, atd. Ale to není běžné a většinou tyto potíže celkem rychle odezní.

Doporučuji pročítat si zprávu ze čtení velmi pozorně, s co největší mírou uvědomění a přijetí všech emocí a vjemů, které v nás čtení probouzí a vyvolává. A vracet se k ní opakovaně, a tak dlouho, dokud všechny průvodní negativní vjemy neodezní.

Celý očistný proces je dobré podpořit pitím čisté vody, častým sprchováním, koupelemi ve slané vodě, kdo má rád i masážemi, saunou. Pomáhají i procházky v přírodě, plavání.

Vliv čtení je jakoby "rozbalující se". Změna může přijít téměř nepozorovaně, ale samozřejmě i rychle - skokově. Je dobré na sebe nespěchat, jen se otevřít změně...

Čtení se platí předem (1190kč), platbu pak beru jako závaznou objednávku a sdělím Vám přesný termín čtení pro Vás. Čtení většinou dělám v určený den mezi 11-14 hod. Na požádání mohu před začátkem čtení poslat SMS nebo mail, abyste věděli, že začínám.

Po čtení posílám podrobnou zprávu o tom, co jsem viděla a vnímala, mailem.

Nemohu slibovat zázraky, protože proces poznání sebe sama a duchovního vývoje se nedá počítat na minuty nebo na hodiny ☺. Ale Čtení z Akáši je velmi účinný nástroj, k tomu, aby pro nás byl náš život srozumitelnější a snazší.